Prefectura Neamţ şi-a publicat raportul pe site

Prefectura Neamţ şi-a publicat raportul pe site

În prima zi lucrătoare a anului 2016 prefectul județului a dispus publicarea, pe site-ul instituției ( www.prefecturaneamt.ro ), a RAPORTULUI DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL NEAMŢ ÎN ANUL 2015.

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) și (4) lit. a) din Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, raportul este structurat pe modelul prevăzut în Anexa 6 la Normele metodologice de aplicare a legii amintite, pe obiective stabilite, acțiuni realizate, rezultate și resurse folosite.

”Ca în fiecare an, elaborăm și facem public acest document, pe site-ul instituției, cu scopul de a informa, pe toți cei interesați, cu privire la activitatea desfășurată. Este un gest de respect față de cetățeni și o dovadă a faptului că aplicăm, consecvent, principiul transparenței în activitatea administrativă.

Conform Dispoziției nr. 355/21.12.2015, cu privire la planificarea, organizarea și desfășurarea activității de evaluare anuală a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, vom convoca o reuniune, în prima parte a acestei luni, la care vom invita atât colaboratorii și partenerii noștri sociali, cât și reprezentanții mass-media, pentru a prezenta detaliat o analiză obiectivă a activității instituției prefectului, aceasta constituindu-se și ca un instrument pentru îmbunătățirea activității viitoare” a spus Ioan Vlad ANGHELUȚĂ, prefectul județului.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata.