Ordinul de numire al prefectului PANAITE a fost publicat, marți, în Monitorul Oficial! Uite când are loc ceremonia de învestitură! Plus ce atribuții legale are prefectul!

Ordinul de numire al prefectului PANAITE a fost publicat, marți, în Monitorul Oficial! Uite când are loc ceremonia de învestitură! Plus ce atribuții legale are prefectul!

Marți a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 0312, actul nr. 261 din 27 Aprilie 2017 emis de Guvernul României, Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către domnul Panaite Vasile.

Astfel, decizia luată de premierul Sorin Grindeanu în ședința de joia trecută poate parcurge următorul pas și anume depunerea jurământului de către noul prefect.

Evenimentul ar urma să aibă loc, miercuri, de la ora 15,00, în fața șefilor de instituții descentralizate. La ceremonie ar urma să participe și Teodor Iulian Gheorghe, directorul general al Direcției pentru relația cu Prefecturile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

CARE SUNT ATRIBUȚIILE PREFECTULUI

Legea 340 din 2004, privind prefectul și Instituția Prefectului prevede că:

Art. 1.
(1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.
(2) Guvernul numeste cate un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2.
(1) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectura, este in municipiul resedinta de judet, intr-un imobil proprietate publica a statului, a judetului sau a municipiului, dupa caz.
(2) Pentru municipiul Bucuresti, respectiv judetul Ilfov, sediul institutiei prefectului este in municipiul Bucuresti.

Art. 3.
Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale.

Art. 4.
Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile:
a) legalitatii;
b) impartialitatii;
c) obiectivitatii;
d) transparentei;
e) eficientei;
f) responsabilitatii;
g) orientarii catre cetatean.

Art. 5.
(1) Capacitatea juridica de drept public a institutiei prefectului se exercita in exclusivitate de catre prefect.
(2) Exercitarea drepturilor si asumarea obligatiilor civile ale institutiei prefectului se realizeaza de catre prefect sau de catre o persoana anume desemnata prin ordin al acestuia.

Art. 6.
(1) Activitatea institutiei prefectului este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Institutia prefectului are buget propriu, care se elaboreaza si se executa in conditiile legii.
(3) Prefectul raspunde de executia bugetului prefecturii.
(4) Cheltuielile totale aferente bugetului institutiei prefectului reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite.
(5) Prefectul are obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare, numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate.
(6) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finantare internationala, pentru sustinerea reformei in administratia publica.

Art. 7.
(1) Prefectul este ordonator de credite.
(2) Proiectele bugetelor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale stabilite potrivit alin.(1) sunt propuse de catre prefect.

Art. 8.
(1) Pentru indeplinirea atributiilor si prerogativelor ce ii revin potrivit legii, prefectul este ajutat de un subprefect. In municipiul Bucuresti, prefectul este ajutat de doi subprefecti.
(2) Numirea si eliberarea din functie a subprefectilor se fac, in conditiile legii, prin decizia primului-ministru, la propunerea prefectului si cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 9.
(1) Prefectul si subprefectul fac parte din categoria inaltilor functionari publici.
(2) Poate ocupa functia de prefect, respectiv de subprefect, persoana care:
a) are varsta de cel putin 30 de ani pentru prefect, respectiv 27 de ani pentru subprefect;
b) indeplineste conditiile specifice prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
c) are studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, si o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani pentru prefect, respectiv 3 ani pentru subprefect;
d) a absolvit programe de formare si perfectionare in administratia publica, organizate, dupa caz, de catre Institutul National de Administratie sau de alte institutii specializate, din tara sau strainatate, ori a dobandit titlul stiintific de doctor in stiinte juridice sau administrative ori a exercitat cel putin un mandat complet de parlamentar.

Art. 10.
(1) La numirea in functie, prefectul si subprefectul depun in fata Guvernului, respectiv a primului-ministru, urmatorul juramant in limba romana:
„Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu bunacredinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului/municipiului… Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”
(2) Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.
(3) Refuzul depunerii juramantului atrage revocarea actului administrativ de numire in functie.

Art. 11.
(1) Incetarea de drept a exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect, intervine in caz de:
a) demisie;
b) nerespectare a prevederilor art.17, art.22 alin.(1) si (3);
c) imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 3 luni consecutiv;
d) condamnare, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, la o pedeapsa privativa de libertate;
e) pierderea drepturilor electorale;
f) punere sub interdictie judecatoreasca, in conditiile legii;
g) destituire;
h) obtinerea calificativului nesatisfacator;
i) deces.
(2) Constatarea incetarii de drept a exercitarii functiei de prefect sau de subprefect, ca urmare a existentei unei situatii de natura celor prevazute la alin.(1), se face de catre Ministerul Administratiei si Internelor, care va propune Guvernului, respectiv primului-ministru, numirea altor persoane in functiile vacante.

Art. 12.
Intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata.