A fost redeschis Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost